Görme Engelliler

Yazı Yazma Çalışması

2013 Ocak Ayında Okulumuz yazı çalışmaları 1 inci

12-B Sınıfından SERPİL TAVUKÇU seçilmiştir.

2013 Ocak Ayı yazı çalışmalarında okul birincisi SERPİL TAVUKÇU